Σε προστασία από τους πιστωτές ο ΘΕΣΓάλα

Σε προστασία από τους πιστωτές του, στους οποίους οφείλει πάνω από 20 εκατ. ευρώ, βρίσκεται από χθες Παρασκευή 25 Ιανουαρίου ο συνεταιρισμός ΘΕΣΓάλα. Ο ΘΕΣΓάλα κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Λάρισας αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα και έλαβε προσωρινή διαταγή για τις 22 Μαρτίου, οπότε και θα συζητηθεί η κύρια αίτηση.

Νωρίτερα, σήμερα Σάββατο, ολοκληρώθηκε η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού, τα μέλη του οποίου ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου ο ΘΕΣΓάλα αναζητά επενδυτή για να βάλει ζεστό χρήμα και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για αναδιάρθρωση του δανεισμού του.

Ο συνεταιρισμός έχει συσσωρευμένες ζημιές 2,14 εκατ. ευρώ, χρωστάει στις τράπεζες πάνω από 8 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς τους προμηθευτές είναι άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Τι προβλέπει το business plan 5ετίας

Για να αποφύγει ο Συνεταιρισμός ΘΕΣΓάλα τον ξαφνικό θάνατο και να επιστρέψει στον ενάρετο κύκλο, απαιτούνται να γίνουν αρκετά. Η βασική παραδοχή του business plan που έχει καταρτιστεί, είναι να υπάρξει "ένεση” ρευστότητας τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ και αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού του, στο σύνολό του –σήμερα ανέρχεται σε 4,1 εκατ. ευρώ- ή στο 75% αυτού. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ο Συνεταιρισμός θα μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα και να αυτοχρηματοδοτήσει τη μελλοντική αύξηση του κύκλου εργασιών του, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του, όπως τις υποχρεώσεις του.

Ποια όμως είναι η σημερινή οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού, ο οποίος απασχολεί 94 εργαζόμενους από 134 που απασχολούσε στα τέλη Ιουνίου του 2018, και ποια θα είναι σε πέντε χρόνια από σήμερα;

Τα συνολικά ιδία κεφάλαιά του Συνεταιρισμού σήμερα είναι 625.940 ευρώ, και το καθαρό κυκλοφορούν ενεργητικό αρνητικό, διαμορφούμενο στα 2,85 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση που "τρέξει” η "ένεση” ρευστότητας και η αναδιάρθρωση, όπως προβλέπει το 5ετές business plan, τότε τα ιδία κεφάλαια στο τέλος του 2023 θα αγγίξουν τα 4 εκατ. ευρώ και το καθαρό κυκλοφορούν ενεργητικό στο τέλος του 2023 θα είναι θετικό και θα ανέλθει στα 1,5 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή η συνολική επιβάρυνση των δανείων από 12% που είναι σήμερα θα μειωθεί κατά 30% το 2023.

Σε ό,τι αφορά τον τζίρο από 24,9 εκατ. ευρώ που ήταν στις 30/6/2017 και 20,2 εκατ. ευρώ που ήταν στις 30/6/2018, θα φθάσει εφέτος στα 21,6 εκατ. ευρώ, για να επιστρέψει στα επίπεδα του 2017, δηλαδή στα 24,3 εκατ. ευρώ το 2020 και να ξεπεράσει τα 30,9 εκατ. ευρώ το 2023.

Αντίστοιχη ανοδική πορεία αναμένεται να διαγράψουν και τα αποτελέσματά του. Από ζημιές 154.249 ευρώ στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30/6/2018, εκτιμάται ότι θα αγγίξουν το 1 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2022 και θα ξεπεράσουν το 1,25 εκατ. ευρώ το 2023.

Πώς θα γίνει αυτό; Με την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων και κωδικολογίου προϊόντων, την είσοδο στην αγορά του HORECA (Hotel, Restaurant, Catering) και του παραδοσιακού λιανεμπορίου, και με εξαγωγές των προϊόντων του.

Με απλά λόγια. Η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια θα προέλθει κυρίως από την είσοδο του συνεταιρισμού στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που θα προσθέσουν τζίρο 4 εκατ. ευρώ το 2023 από 500.000 ευρώ εφέτος.

Από την αγορά του παγωτού προσβλέπει σε τζίρο 1,25 εκατ. ευρώ το 2023 από μόλις 250.000 ευρώ εφέτος. Από την εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων εκτιμά ότι θα έχει τζίρο 2 εκατ. ευρώ το 2023 από 300.000 εφέτος από νέα ATM’s και mini ATM’S γάλακτος τζίρο 6 εκατ. ευρώ έναντι 800.000 ευρώ εφέτος και από το υπάρχον δίκτυο των καταστημάτων ATM’s που διαθέτει σήμερα προσβλέπει ότι ο τζίρος από 10,8 εκατ. ευρώ το 2019 και 11,1 εκατ. ευρώ το 2020 να φθάσει τα 12,2 εκατ. ευρώ το 2023.

Στις απώλειες οι πωλήσεις νωπού γάλακτος οι οποίες εκτιμάται ότι θα μειωθούν από 6 εκατ. ευρώ το 2019 σε 2,5 εκατ. ευρώ το 2023 ενώ στάσιμες στα 3 εκατ. ευρώ ετησίως, εκτιμάται ότι θα είναι οι πωλήσεις κτηνοτροφικών εφοδίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας.

www.capital.gr της 26/01/2019

ΕΒΖ: Κατατέθηκαν οι τροπολογίες για μετατάξεις και προσυνταξιοδοτικό

Τη δυνατότητα μεταφοράς του ενεργού προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και την έναρξη ισχύος προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για όσους εργαζόμενους στην εταιρεία έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους και μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός πενταετίας, προβλέπουν δύο τροπολογίες, που κατατέθηκαν στη Βουλή. Η πρώτη τροπολογία αφορά περίπου 100 εργαζόμενους στην ΕΒΖ και η δεύτερη σχεδόν ισάριθμους.

Αναλυτικότερα, με βάση την πρώτη τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο σχέδιο νόμου επειγουσών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, προβλέπεται "η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΕΒΖ ΑΕ σε κενή οργανική θέση ή, ελλείψει αυτής, σε προσωποπαγή θέση που συστήνεται (...) με κοινή υπουργική απόφαση".

Σύμφωνα με το σκεπτικό της τροπολογίας, η παροχή της δυνατότητας αυτής διασφαλίζει τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας της εταιρείας, "προς τον σκοπό αφενός της διασφάλισης εξυγίανσης και βιώσιμης λειτουργίας της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής ζάχαρης στην Ελλάδα (...) και αφετέρου της ενίσχυσης των φορέων υποδοχής με ενεργό ανθρώπινο δυναμικό, ανάλογα με τις ανάγκες τους (...)".

Η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού, ο προσδιορισμός των θέσεων των φορέων υποδοχής, η διαδικασία επιλογής του φορέα υποδοχής, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα, θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανσυγκρότησης, η οποία θα δημοσιευτεί εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Για τους άνω των 56 ετών

Βάσει της δεύτερης τροπολογίας, ενεργοποιείται πρόγραμμα ειδικής επιδότησης εργασίας για τους περίπου 100 εργαζόμενους άνω των 56 ετών, οι οποίοι μπορούν να θεμελιώσουν συνταξοδοτικό δικαίωμα μέσα στην επόμενη πενταετία. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης κι όσοι εκ των ανωτέρω εργαζομένων θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης νωρίτερα από την ηλικία των 62 ετών, ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων για τα μεταβατικά όρια ηλικίας.

'Οπως υπογραμμίζεται στην αιτιολογική έκθεση, "στο πλαίσιο ανάληψης ενεργειών με στόχο τη δημοσίου συμφέροντος διασφάλιση της εξυγίανσης και της βιώσιμης λειτουργίας (της ΕΒΖ), γίνονται προσπάθειες για τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας της εταιρείας, παράλληλα με την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοποριστικού επιπέδου όλων των εργαζομένων, οι οποίοι θα επηρεαστούν από τη μείωση (...)". Στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης επισημαίνεται ότι με το πρόγραμμα αυτό "εξασφαλίζεται η διαβίωση και ασφαλιστική κάλυψη των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, που θα βρεθούν εκτός εργασίας, μέχρι και την έναρξη της συνταξιοδότησής τους".

Η ειδική επιδότηση -το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών- θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και θα διαρκέσει μέχρι στη συμπλήρωση -από τους δικαιούχους- των προϋποθέσεων για λήψη μειωμένης ή πλήρους σύνταξης γήρατος. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί τους εξήντα μήνες. Οι δαπάνες που θα προκληθούν από την εφαρμογή του προγράμματος καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ.

Εισηγούμενος στη Βουλή τις τροπολογίες για την ΕΒΖ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, διατύπωσε την εκτίμηση ότι εντός του έτους θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία υποβολής πρότασης για το πρόγραμμα εξυγίανσης της εταιρίας και πρόσθεσε ότι «για όλους τους εργαζόμενους που θα υπαχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εργάζονται τουλάχιστον μία πενταετία στη βιομηχανία. Δεν αφορά, δηλαδή, εργαζόμενους που μπορεί να μπήκαν τώρα. Προϋπόθεση, λοιπόν, η ηλικία άνω των πενήντα έξι ετών για το συνταξιοδοτικό καθεστώς και για τους υπόλοιπους δυνατότητα μεταφοράς».


(www.newmoney.gr, 20-12-2018)

 

 

Έκλεισε η Χαλυβουργική

Όπως αναμενόταν, χθες το βράδυ, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα ο επιτηρητής του διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ΑΔΜΗΕ, βρέθηκε στην Ελευσίνα στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής και έκλεισε τον διακόπτη με τον οποίο μέχρι χθες ηλεκτροδοτείτο η ιστορική βιομηχανία.

Πλέον το εργοστάσιο προστέθηκε και τυπικά στη λίστα των βιομηχανικών "λουκέτων” που μετρά η χώρα κατά την περίοδο της κρίσης, έστω και εάν η αφορμή για τους τίτλους τέλους δόθηκε από την ενδοοικογενειακή διαμάχη μεταξύ του ιδιοκτήτη της Χαλυβουργικής Κ. Αγγελόπουλου και των δύο υιών του, που έκλεισε οριστικά την κάνουλα των κεφαλαιακών ενέσεων που συντηρούσαν στην εντατική τη βιομηχανία που στις δεκαετίες του '60 και του '70 έχτισε τη μεταπολεμική Ελλάδα.

Χθες πάντως δημιουργήθηκε προς στιγμήν σύγχυση καθώς κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες που ήθελαν τη Χαλυβουργική ακόμη και μετά την ενεργοποίηση των συνεπειών της άρσης εκπροσώπησης από τη ΔΕΗ (έτσι αποκαλείται η διαδικασία μέσω της οποίας ένας προμηθευτής ηλεκτρισμού σταματά να προμηθεύει ρεύμα έναν πελάτη του λόγω χρεών) να μπορούσε να τροφοδοτηθεί με ρεύμα απευθείας από το σύστημα.

Ωστόσο όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, για να συμβεί αυτό χρειάζεται να κινηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, να υποβληθεί αίτηση και να κατατεθεί εγγύηση από τον ενδιαφερόμενο, κάτι που δε συνέβη από την πλευρά της Χαλυβουργικής, η οποία εν τέλει αφέθηκε από το μέτοχό της να οδηγηθεί σε κλείσιμο.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τις πρωτοβουλίες αλλά και το νέο χρονικό περιθώριο που δόθηκε με κυβερνητική πρωτοβουλία προς τη διοίκηση της Χαλυβουργικής ώστε να παρουσιαστεί ένα πλάνο για την αποπληρωμή των οφειλών και τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου, κάτι τέτοιο δε συνέβη. Το αντίθετο μάλιστα, αφού στην πολύκροτη συνέντευξη που παραχώρησε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Κ. Αγγελόπουλος στην Καθημερινή, ουσιαστικά προανήγγειλε το κλείσιμο της βιομηχανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χωρίς να χτίζονται σπίτια και να γίνονται έργα δεν μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα Χαλυβουργία.

Ο κ. Αγγελόπουλος πάντως στην ίδια συνέντευξη άφησε να εννοηθεί ότι οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν και ότι θα αναζητηθούν άλλες λύσεις για την αξιοποίηση της εγκατάστασης της ιστορικής βιομηχανίας, στην οποία επενδύθηκαν μόλις το 2003 περί τα 300 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο οι προσδοκίες για μια νέα άνθιση της Χαλυβουργικής, να επιβεβαιωθούν.

Σε αυτό συνετέλεσαν μεταξύ άλλων, δομικά προβλήματα της εγχώριας αγοράς, όπως το υψηλό κόστος ενέργειας και το υψηλό μισθολογικό κόστος σε σύγκριση με άλλους ανταγωνιστές παραγωγούς χάλυβα. Πάντως, όπως επισήμανε ο κ. Αγγελόπουλος στην Καθημερινή, τα προβλήματα του κλάδου του χάλυβα είναι πανευρωπαϊκά και ακόμη και κολοσσοί του κλάδου όπως ο Ινδός Μιτάλ αναγκάστηκαν να κλείσουν εργοστάσια στη Γηραιά Ήπειρο.

Σε κάθε περίπτωση, δεν παύει λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα να δημιουργείται αβεβαιότητα για τους περίπου 170 εργαζόμενους, οι οποίοι από το 2015 απασχολούνταν εκ περιτροπής για τη συντήρηση του εργοστασίου και πλέον βρίσκονται στον αέρα.

Ερώτημα επίσης αποτελεί και το τι μέλλει γενέσθαι με τις υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ της Χαλυβουργικής προς τις τράπεζες. Η εταιρεία, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, συντηρείτο τα τελευταία χρόνια της κρίσης με αλλεπάλληλες κεφαλαιακές ενέσεις, μέσω αυξήσεων κεφαλαίου από το μέτοχο, έχει σταματήσει να εξυπηρετεί το δανεισμό της από το 2016, όπως ανέφερε και ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός για τη χρήση του 2015.

Η Χαλυβουργική στη σημερινή της μορφή ιδρύθηκε το 1948 και λίγα χρόνια αργότερα μετακόμισε στην Ελευσίνα όπου στήθηκε η πρώτη εντυπωσιακή υψικάμινος. Ωστόσο, η μεγάλη χαλυβουργία που κυριάρχησε στην ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά τις δεκαετίες από το '50 μέχρι και το '80, αποτελεί την ιστορική συνέχεια ενός μικρού συρματουργείου που δημιουργήθηκε το 1925 στον Ταύρο, την "Ελληνικά Συρματουργεία Θ. Α. Αγγελόπουλος & Υιοί”, η οποία στην αρχική της μορφή κατασκεύαζε καρφιά, σύρματα και τσαρουχόπροκες.

Στην πορεία της ως εταιρεία, η Χαλυβουργική άντεξε μεγάλες διεθνείς κρίσεις όπως η πετρελαϊκή της δεκαετίας του 70, αναγκάστηκε να συνεχίσει χωρίς τον οικονομικό της εγκέφαλο το Δ. Αγγελόπουλο που δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη το 1986, ενώ κλήθηκε να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία, όπως προέκυψε από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ.

Ωστόσο η ελληνική κρίση και η καταρράκωση της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας, τα υψηλά κόστη ενέργειας, αλλά και το πλεονάζον παραγωγικό δυναμικό χάλυβα στην ελληνική αγορά, συνετέλεσαν ώστε η ιστορική βιομηχανία να περιέλθει σε αδιέξοδο, με συσσωρευμένες οφειλές προς τις τράπεζες ύψους 408 εκατ. ευρώ και τη ΔΕΗ ύψους 31,5 εκατ. ευρώ και να οδηγηθεί στο άδοξο σημερινό τέλος...

www.capital.gr της 18/12/2018

Βόμβες στον Προϋπολογισμό, εκλογές και δικαστικές αποφάσεις – Καμπανάκι από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Ο εκλογικός κύκλος και οι δικαστικές αποφάσεις για τις συντάξεις είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τον δημοσιονομικό στόχο στον οποίο βασίζεται ο Προϋπολογισμός του 2019 που καλείται να ψηφίσει σήμερα η Βουλή. Αυτό επισημαίνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το όργανο που επιτηρεί τα δημοσιονομικά βάση των κανόνων της ΕΕ σε έκθεσή του στην οποία αναλύει τον Προϋπολογισμό του 2019 που τίθεται προς ψήφιση σήμερα στη Βουλή.

Αναφέρει επίσης ότι ο στόχος για 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα το 2019, απαιτεί επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας για να διασφαλισθεί. Εκτιμά ακόμη ότι είναι υπεραισιόδοξη η προσδοκία για ανάπτυξη κατά 2,5% το 2019 και απαιτεί ενίσχυση των παραμέτρων της οικονομίας. Και κρούει τον κώδωνα για την μεγάλη άνοδο των εισαγωγών.

Αναλυτικά, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι:
• Ο στόχος του 3,5% του ΑΕΠ για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2019 είναι απαιτητικός, αν και εφικτός. Προϋποθέτει περαιτέρω αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.

• Στους κινδύνους εντάσσει την αβεβαιότητα που προκαλείται από τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Θεωρεί επίσης ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών υπόκειται σε ορισμένες προκλήσεις και κινδύνους, όπως "οι κίνδυνοι ενδεχόμενης αποσταθεροποιητικής δυναμικής του επερχόμενου εκλογικού κύκλου και το αποτέλεσμα των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων για τις συντάξεις".

* Όσον αφορά στις μακροοικονομικές εξελίξεις, αναφέρει ότι το ΑΕΠ παρουσίασε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τα τρία τελευταία τρίμηνα του 2018, ωστόσο "είναι απαραίτητη η περαιτέρω επιτάχυνση". Επίσης εκτιμάται ότι η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη μείωση των ποσοστών ανεργίας.

* Εκτιμά ότι η άνοδος των εξαγωγών αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Ωστόσο, η ζήτηση για εισαγωγές αναμένεται να αυξηθεί λόγω της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας.

* Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο συγκλίνει με την άποψη ότι η αύξηση του ΑΕΠ το 2019 θα κυμανθεί μεταξύ 2%-2,5% και έως εκ τούτο η πρόβλεψη περί ρυθμού 2,5% από το ΥΠΟΙΚ στην οποία βασίζεται ο Προϋπολογισμός εκτιμάται από το Συμβούλιο ως "εφικτή, αν και παραμένουν ορισμένοι κίνδυνοι, κυρίως εξωτερικοί. Η βασική πρόκληση "είναι να διασφαλιστεί ότι η οικονομική ανάπτυξη θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και θα παραμείνει σε βιώσιμα επίπεδα" αναφέρεται.

* Για τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προοπτικές εκτιμάται ότι θα πρέπει να στηριχθούν από την αύξηση του ΑΕΠ, από τη βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών, καθώς και από τη ικανοποιητική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των κρατικών επιτοκίων. Επισημαίνεται επίσης ότι το χρέος έχει ανοδική πορεία λόγω των διαθεσίμων που σωρεύτηκαν και "κατά τα επόμενα έτη αναμένεται σημαντική μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ".

Ο προϋπολογισμός του 2019

Ο προϋπολογισμός βασίζει τις προβλέψεις του για παροχές 910 εκατ. ευρώ το 2019 σε πάγωμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2019 στα 6,75 δισ. ευρώ αντί για 7 δισ. ευρώ στο Προσχέδιο και 7,3 δισ. ευρώ στο Μεσοπρόθεσμο).

Πάγωμα επενδύσεων προβλέπεται όμως και για το 2020 σύμφωνα με την Επιστολή Τσακαλώτου.

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθουν σε 53.806 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 190 εκατ. σε σχέση με το 2018 και κατά 392 εκατ. σε σχέση με τον στόχο του Μεσοπρόθεσμου του Μαΐου (ΜΠΔΣ). Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 56.956 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 573 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022

www.capital.gr της 18/12/2018

Το "στοίχημα" των ελληνικών τραπεζών κόστισε ακριβά στο fund της BlackRock

Ένα από τα μεγαλύτερα funds της BlackRock το οποίο "πίστεψε" στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές τον Απρίλιο, σημειώνει σημαντική υποαπόδοση σε σχέση με τον δείκτη της MSCI που παρακολουθεί, "ομολογώντας" στους επενδυτές ότι για αυτό φταίνε οι επενδύσεις που έχει κάνει σε Αργεντινή και Ελλάδα.

Το Blackrock Frontiers Investment Trust, το οποίο διαχειρίζονται οι Sam Vecht και Emily Fletcher, τον περασμένο Απρίλιο άλλαξε δομή με επέκταση του επενδυτικού του περιβάλλοντος, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό του μετοχές από την περιοχή των αναδυόμενων αγορών. Έως το α' τρίμηνο του 2018, το fund παρακολουθούσε αποκλειστικά τις λεγόμενες frontier markets, οι οποίες επενδυτικά αξιολογούνται ως "κατώτερες" από τις αναδυόμενες αγορές.

Όπως είχαν δηλώσει τότε οι δύο fund managers, αναζήτησαν και εντόπισαν ευκαιρίες σε "ξεχασμένες" χώρες τόσο του δείκτη MSCI Frontier Markets όσο και του δείκτη MSCI Emerging Markets, οι οποίες παρουσιάζουν μειωμένη συσχέτιση με τις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι πρόσθεσαν το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ελλάδα στο χαρτοφυλάκιό τους καθώς θεωρούσαν πως αποτελούν "συναρπαστικές ευκαιρίες". Όπως είχαν τονίσει τον Απρίλιο, "αυτές είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες αγορές για εμάς. Με βάση τις αποτιμήσεις και δεδομένων των προοπτικών αυτών των χωρών και του ότι έχουν αγνοηθεί από πολλούς επενδυτές, σίγουρα βλέπουμε ευκαιρίες στις αγορές αυτές".

Την περασμένη εβδομάδα, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2018 (η οποία έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου) το fund αναγκάστηκε να εξηγήσει στους επενδυτές την αστοχία στις αποδόσεις του, σε σχέση με τους δείκτες MSCI Frontier Markets και MSCI Emerging Markets. Οι απώλειες του Blackrock Frontiers έφταναν το 21% στα τέλη Σεπτεμβρίου ενώ για τους δείκτες MSCI Emerging Markets και Frontier Markets το 10%

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του, η πορεία των μετοχών των τραπεζών της Αργεντινής και της Ελλάδας ήταν αυτό που "χτύπησε" την επίδοση του fund της BlackRock, με τις συνολικές απώλειες ωστόσο να περιορίζονται σημαντικά λόγω των πολύ καλών επιδόσεων των τραπεζών του Καζακστάν καθώς και των μετοχών της αγοράς του Βιετνάμ (η οποία ήταν και η χώρα με τις καλύτερες επιδόσεις στο 12μηνο λόγω των ισχυρών ξένων άμεσων επενδύσεων).

Αν και τον Απρίλιο οι δύο fund managers στάθηκαν τυχεροί καθώς οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών σημείωσαν ράλι το οποίο ξεπέρασε το 30%, ωστόσο η συνέχεια την οποία δεν είχαν προβλέψει, με το συνεχές σφυροκόπημα του κλάδου στο Χ.Α και με την κατάρρευση της κεφαλαιοποίησής τους, το στοίχημά τους αποδείχθηκε καταστροφικό.

Όπως ανέφεραν στην παρουσίαση, "οι θέσεις του fund στις ελληνικές τράπεζες είχαν εξαιρετικά αδύναμη πορεία κατά τη διάρκεια της περιόδου, υποχωρώντας κατά 26%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τη μετάδοση των ιταλικών αναταραχών στην υπόλοιπη ευρωζώνη. Επιπλέον, οι θέσεις μας στην Εθνική Τράπεζα και στην Alpha Bank παρουσίασαν απογοητευτικά αποτελέσματα, καθώς οι ελληνικές συστημικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) που διαθέτουν στους ισολογισμούς τους, απογοητεύοντας τους επενδυτές. Αυτό οδήγησε σε αυξημένους φόβους σχετικά με το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων κεφαλαίου από τις τράπεζες οι οποίες λόγω των αποτιμήσεών τους θα προκαλούσαν dilution στους μετόχους.

Σε μία προσπάθεια στήριξης της επιλογής τους, οι δύο fund managers τόνισαν πως "αν και οι εκτιμήσεις μας δεν 'βγήκαν' πιστεύουμε ότι η έκταση της αντίδρασης της αγοράς ήταν υπερβολική και αναμένουμε καλύτερα νέα σχετικά με τη μείωση των NPEs στο επόμενο διάστημα".

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το καλοκαίρι η Morningstar υποβάθμισε τη σύστασή της για το fund της BalckRock προειδοποιώντας πως με τις αλλαγές που έκανε τον Απρίλιο επένδυσε σε μετοχές της περιοχής των αναδυόμενων αγορών, την οποία οι δύο fund managers δεν γνώριζαν και για να αποκτήσουν γνώση αυτών των αγορών χρειάζεται αρκετός χρόνος ώστε να καταλήξουν εάν αυτή η περιοχή μπορεί να προσθέσει αξία.

www.capital.gr της 18/12/2018

sinergasia

Επικαιρότητα

article thumbnailΝέα δεδομένα για τις τράπεζες, με αιχμή το ζήτημα των "κόκκινων" δανείων, δρομολογεί η κρίση του κορονοϊού, βάζοντας...
Διαβάστε περισσότερα στοΕπικαιρότητα  

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.