Προσφορές για πώληση ακινήτων 1δισ παίρνει η Πειραιώς

Προσφορές για πώληση ακινήτων αξίας €1 δισ. παίρνει η Πειραιώς

 

 


Σε φάση ωρίμανσης εισέρχεται σήμερα το μεγαλύτερο εγχείρημα πώλησης ακινήτων, που έχει αναληφθεί τα τελευταία, τουλάχιστον, χρόνια, καθώς η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +0,51% έχει προγραμματίσει την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών για το project Terra.

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα από τον όμιλο ακίνητα, τα οποία αποτιμώνται στα βιβλία της Πειραιώς περίπου 1 δισ. ευρώ. Εξ αυτών η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς προτίθεται να εγκαταλείψει, σταδιακά, ως το 2025, 18 κτήρια που στεγάζουν κεντρικές της υπηρεσίες, καθώς η Lamda θα τις παραδίδει το νέο κτηριακό συγκρότημα στο Ελληνικό

Τα παραπάνω ακίνητα μαζί με κάποια που απέκτησε με την «καλή» ΑΤΕ η Πειραιώς και δεν χρησιμοποιούνται (π.χ. νεοκλασικό που στέγαζε τα κεντρικά της ΑΤΕ στην Πανεπιστημίου) αποτελούν τον «κράχτη» του προς πώληση χαρτοφυλακίου.

Στη διαγωνιστική διαδικασία, όπως κατέγραψε το Euro2day.gr συμμετείχαν (σ.σ. υπέγραψαν συμβάσεις εμπιστευτικότητας) οι Invel/Prodea, Brook Lane, Dromeus, London Regional, ένα ισραηλινό real estate fund καθώς και εταιρεία συμφερόντων Παπαλέκα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία εταιρείας συμφερόντων Αρ. Μυστακίδη.

Το εύρος του χαρτοφυλακίου προσέλκυσε επενδυτές, που δραστηριοποιούνται σε επιμέρους τμήματα του real estate, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων (London Regional, Παπαλέκας), ακίνητα που παράγουν εισόδημα (ΑΕΕΑΠ). Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκύψουν συμπράξεις (μεταξύ όσων υπέγραψαν NDAs αλλά και με τρίτους), πριν ή μετά την κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών ή να υπάρξουν επιμέρους συμφωνίες.

Με δεδομένο το μεγάλο, για τα ελληνικά δεδομένα, μέγεθος του χαρτοφυλακίου θα υπάρξει, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόνοια για τραπεζική χρηματοδότηση του προτιμητέου επενδυτή ή της προτιμητέας κοινοπραξίας. Με βάση την αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών θα ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα συνεχισθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι το project Terra δεν εντάσσεται στις δράσεις επιθετικής εξυγίανσης ισολογισμού (πρόγραμμα Sunrise), αλλά αποσκοπεί να «ελαφρώσει» το ενεργητικό της τράπεζας, βάσει και των οδηγιών του επόπτη, περίπου από το ένα τέταρτο των ακινήτων (σ.σ. ως 700 εκατ. ευρώ), τα οποία έχει σωρεύσει στα βιβλία της, ως αποτέλεσμα πλειστηριασμών και οριστικών διακανονισμών (ανακτηθέντα ακίνητα).

Πηγή: Euro2day, 30-09-2021

Το σχέδιο για την ελληνική bad bank

Νέα δεδομένα για τις τράπεζες, με αιχμή το ζήτημα των "κόκκινων" δανείων, δρομολογεί η κρίση του κορονοϊού, βάζοντας επισήμως στο "τραπέζι" τη δημιουργία bad bank. 

Η αναμενόμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανοίγει τον Σεπτέμβριο την ουσιαστική συζήτηση για τη δημιουργία ενός συμπληρωματικού στον "Ηρακλή" σχήματος για τη μείωση των NPLs.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου η Τράπεζα της Ελλάδος πρόκειται να παρουσιάσει το σχέδιό της για τη δημιουργία Asset Management Company (εταιρεία διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού). Η AMC θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το σχέδιο "Ηρακλής", θα αναλάβει τη διάθεση μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ στόχος είναι να αντιμετωπίσει, παράλληλα, και το πρόβλημα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης των τραπεζών. 

Η ΤτΕ θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να στηριχθούν οι τράπεζες ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο (κυρίως ψηφιακή τεχνολογία και χρηματοδότηση δυναμικών κλάδων και επιχειρήσεων) και αυτό απαιτεί, κατά προτεραιότητα, την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC).

Το σχέδιο της ΤτΕ

Η ΤτΕ επαναφέρει δυναμικά το σχέδιο κατ' ουσίαν δημιουργίας bad bank, στο οποίο επιμένει την τελευταία διετία. Αυτήν τη φορά το σχέδιο που θα παρουσιαστεί αναμένεται πολύ πιο εμπεριστατωμένο, καθώς η μελέτη του έχει ανατεθεί στις Rothschild, Boston Consulting και Deloitte. Η πρώτη έχει διερευνήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις (περίμετρος, τιμολόγηση) υπό τους οποίους θα μπορούσε να διενεργηθεί η μεταφορά/τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις τράπεζες. Η δεύτερη έχει αναλάβει την προσαρμογή του σχεδίου στο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες (να μην παραβιάζονται οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να πληρούνται οι όροι εταιρικής διακυβέρνησης). Η τρίτη έχει αναλάβει τη μελέτη των φορολογικών θεμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το σχέδιο που θα παρουσιάσει η ΤτΕ και το οποίο διαφοροποιεί εννοιολογικά από τη bad bank, παρουσιάζοντάς το ως Asset Management Company, θα δίνει χρόνο στις τράπεζες για την απορρόφηση των ζημιών από τη μεταβίβαση των "κόκκινων" δανείων. Θα μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs), θα στηριχθεί στις υπάρχουσες υποδομές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και θα λειτουργήσει με την προϋπόθεση ότι όλες οι τράπεζες θα έχουν ήδη μπει στον "Ηρακλή". 

Η AMC θα λειτουργήσει, έτσι, ως "ετεροθαλές αδελφάκι" του "Ηρακλή", φιλοδοξώντας όχι μόνο να απαλλάξει εξολοκλήρου τις τράπεζες από τα NPLs και να φέρει τον δείκτη NPL σε μονοψήφιο ποσοστό στα τέλη του 2021, αλλά να λύσει και το πρόβλημα του αναβαλλόμενου φόρου, "καθώς αυτό δεν θα μπορεί να λύνεται κάθε χρόνο με hive-down από τις τράπεζες". Σημειώνεται ότι το νέο σχήμα θα συνοδεύεται και από κάποιου τύπου κρατική εγγύηση, όπως ισχύει για τον "Ηρακλή".

Η επιχειρηματολογία της ΤτΕ για τη σύσταση AMC αναφέρει ότι:

α) Όχι μόνο δεν ανατρέπονται, αλλά, αντιθέτως, αξιοποιούνται οι υφιστάμενες υποδομές των τραπεζών, καθώς και οι συμμετοχές τρίτων μερών στους τομείς διαχείρισης των NPLs. Δεν ανατρέπονται οι συμφωνίες που έχει συνάψει η κάθε τράπεζα με τις εταιρείες διαχείρισης "κόκκινων" δανείων, των οποίων η συνδρομή θα αποτελέσει μέρος της λύσης.

β) Ενδεχόμενες ζημίες που σχετίζονται με το υφιστάμενο απόθεμα NPLs θα καλύπτονται αποκλειστικά από τις τράπεζες και όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο, μέχρι του ελαχίστου ορίου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποκλείεται οποιαδήποτε διασύνδεση του προτεινόμενου σχήματος με ενδεχόμενα σενάρια εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.

γ) Η πρόταση για τη δημιουργία AMC δεν αποσκοπεί απλώς σε κεφαλαιακή ελάφρυνση, αλλά σε εκτέλεση συναλλαγών με όρους αγοράς και με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.

Σύμφωνα με στοιχεία Μαρτίου 2020 που δημοσίευσε η ΤτΕ τον Ιούλιο στην "Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας", τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε 60,9 δισ. ευρώ και ο λόγος τους προς το σύνολο των δανείων στο 37,4%. Η ΤτΕ εκτιμά ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των συναλλαγών πώλησης NPLs, μέσω τιτλοποίησης δανείων με την ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος χορήγησης εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου (HAPS), θα μειώσει τον δείκτη NPL περίπου στο 25%, ποσοστό που εξακολουθεί να παραμένει πολλαπλάσιο του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού - SSM (2,7% και 3,2%, αντίστοιχα, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2019).

Ο "σκόπελος" της BRRD

Η δημιουργία ελληνικής bad bank, πάντως, φαίνεται ότι θα απαιτήσει αρκετή συζήτηση. Τα πράγματα θα ήταν απλά αν γινόταν λόγος για πανευρωπαϊκή bad bank, στην οποία και οι ελληνικές τράπεζες θα "ξεφόρτωναν" "κόκκινα" δάνεια (αν και το πιθανότερο, μόνο νέα δάνεια του κορονοϊού), με το κόστος χρηματοδότησης του φορέα να καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ιστορικά στην Ευρώπη μόνο δύο bad banks δημιουργήθηκαν, η ΝΑΜΑ στην Ιρλανδία (2009) και η Sareb στην Ισπανία (2012). Και οι δύο αυτές "κακές τράπεζες" δημιουργήθηκαν μετά τη διεθνή κρίση του 2008-2009 και πριν ψηφιστεί η οδηγία BRRD για την εξυγίανση των τραπεζών, που ίσχυσε σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2015. Έκτοτε, η ιδέα της bad bank επανήλθε στο "τραπέζι" το 2017 από τον Αντρέα Ένρια, σημερινό πρόεδρο του SSM και επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority, EBA), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των "κόκκινων" δανείων πανευρωπαϊκά. Η ιδέα δεν προχώρησε, καθώς ήταν κοινή εκτίμηση των ευρωπαϊκών Αρχών ότι το σχέδιο για bad bank δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς κρατική βοήθεια προς τις τράπεζες. 

H χορήγηση έστω και ενός κρατικού ευρώ στις τράπεζες θα "περνούσε" υποχρεωτικά μέσα από τους κανόνες της BRRD, ενεργοποιώντας καταρχάς την εκ των έσω εξυγίανσή τους (bail-in), με χρήματα των μετόχων, των ομολογιούχων και των καταθετών. Υπενθυμίζεται ότι η οδηγία BRRD προβλέπει ότι, πριν επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι (bail-out), το κόστος εξυγίανσης των τραπεζών επιβαρύνει, με σειρά προτεραιότητας, τους μετόχους, τους ομολογιούχους και τους καταθέτες των τραπεζών (με καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ ανά τράπεζα και ανά δικαιούχο). Οι επενδυτές μιας τράπεζας (μέτοχοι, ομολογιούχοι και μη εξασφαλισμένοι καταθέτες) θα πρέπει να καλύψουν με τη συμμετοχή τους κεφάλαια που θα αντιστοιχούν στο 8% της αξίας του παθητικού μιας τράπεζας. Αυτό σημαίνει πως οι μέτοχοι και η συντριπτική πλειονότητα των ομολογιούχων χάνουν τα χρήματά τους. Εάν χρειαστεί κρατική βοήθεια στη συνέχεια, αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά το 5% του παθητικού της τράπεζας.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα έχουν μεταβιβάσει στον "Ηρακλή" μέχρι τα τέλη του έτους μη εξυπηρετούμενα δάνεια 30 δισ. ευρώ, καλώντας επενδυτές να τα αγοράσουν. Η κυβέρνηση, που έχει την αρμοδιότητα να νομοθετήσει για ένα συμπληρωματικό του "Ηρακλή" σχήμα μείωσης των NPLs, θα πρέπει να προσμετρήσει τον αντίκτυπο που θα έχει στο "προσκλητήριο" στις αγορές το μήνυμα ότι συζητείται και η δημιουργία bad bank. Υπάρχουν φόβοι ότι πιθανότατα κάτι τέτοιο θα φρέναρε τους επενδυτές και θα καθυστερούσε σημαντικά τις πωλήσεις NPLs.

Πέραν αυτού, η σύσταση bad bank αποτελεί σύσταση εταιρείας στην οποία πρέπει να μπουν κεφάλαια, τόσο των τραπεζών όσο και του Δημοσίου. Ζήτημα που εντείνει τον προβληματισμό, από τη στιγμή που στη bad bank θα μεταβιβαστούν μαζικά "κακά" δάνεια, χωρίς "εγγυημένη" ποιότητα για να προσελκύσουν επενδυτές και με τον κίνδυνο να παραμείνουν στο "ράφι" της bad bank, καταλήγοντας να επαναλάβουν μια ιστορία αντίστοιχη του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων για τις προβληματικές εταιρείες της δεκαετίας του 1980. Σημειώνεται ότι στο σχήμα του "Ηρακλή" βασική προϋπόθεση και κίνητρο για τους επενδυτές (αλλά και "σφραγίδα" αξιοπιστίας για τη χώρα) είναι η πιστοληπτική αξιολόγηση που συνοδεύει τις τιτλοποιήσεις των NPLs (τα δάνεια πρέπει να είναι ιδιαίτερης επενδυτικής βαθμίδας, και συγκεκριμένα "BB-").

Η Επιτροπή Πισσαρίδη

Θέση στο ζήτημα της bad bank έχει λάβει και η Επιτροπή Πισσαρίδη στο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία. 

Στην Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές Αυγούστου, εκτιμάται ότι οριστική επίλυση του προβλήματος των "κόκκινων" δανείων για τις τράπεζες μπορεί να επέλθει σε ορίζοντα 3-5 ετών, κυρίως με την αξιοποίηση των ετήσιων κερδών προ προβλέψεων για την αύξηση των προβλέψεων κάθε χρόνο, καθώς και με τιτλοποιήσεις ή πωλήσεις προβληματικών δανείων. Οι κεφαλαιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν με τη στρατηγική αυτή θα μπορούν να καλυφθούν στο μέλλον, ίσως υπό καλύτερες συνθήκες. Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με την Επιτροπή Πισσαρίδη, περιορίζει τις άμεσες ανάγκες για νέα κεφάλαια, αλλά παρατείνει τα υπάρχοντα προβλήματα.

Μια δεύτερη στρατηγική, την οποία η Επιτροπή Πισσαρίδη θεωρεί καλύτερη, είναι να λυθεί το πρόβλημα των NPLs πιο άμεσα, είτε μέσω της δημιουργίας "κακής τράπεζας" (bad bank) και της μεταφοράς του συνόλου των προβληματικών δανείων σε αυτήν είτε μέσω άμεσων μαζικών τιτλοποιήσεων (σ.σ. αυτή είναι η φιλοσοφία του "Ηρακλή") ή και πωλήσεων προβληματικών δανείων στην αγορά από κάθε τράπεζα χωριστά. Και στις δύο περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες.

Η Επιτροπή Πισσαρίδη εκτιμά πως η λύση της "κακής τράπεζας" έχει το πλεονέκτημα ότι διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των πιστωτών, καθώς όλα τα προβληματικά δάνεια από μια επιχείρηση συγκεντρώνονται κάτω από την ίδια στέγη. Διαπιστώνει, όμως, και μειονεκτήματα, ιδιαίτερα στην πρακτική εφαρμογή. Η δημιουργία της "κακής τράπεζας" θα απαιτήσει μακρές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα καθώς η κάθε τράπεζα βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο εκκίνησης όσον αφορά τις προβλέψεις. Κατά το διάστημα αυτό, που ενδέχεται να κρατήσει ακόμα και δύο χρόνια, λέει η Επιτροπή Πισσαρίδη, η διαχείριση των προβληματικών δανείων θα υπολειτουργεί. 

(www.capital.gr, 30-08-2020)

 

 

 

 

Σχέδιο στήριξης 8 αξόνων αξίας 6,8 δισ. ευρώ εφαρμόζεται τον Απρίλιο

30-03-2020

Ένα πολύ μεγαλύτερο πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων για το μήνα Απρίλιο ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Φτάνει σε αξία τα 6,8 δισ. ευρώ και εκτείνεται σε οκτώ άξονες.

Διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δικαιούνται στήριξης (σ.σ. εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση με τους νέους ΚΑΔ) καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος των 800 ευρώ. Καλύπτεται εν μέρει το Δώρο Πάσχα από το κράτος σε περιπτώσεις αναστολής σύμβασης, ενώ αναγγέλλεται ειδικό πακέτο για τον πρωτογενή τομέα αλλά και επιστρεπτέα προκαταβολή 1 δισ. ευρώ για την οποία οι αιτήσεις ξεκινούν στις 2 Απριλίου.

 Δίνεται έμφαση στη δυνατότητα να πληρώσουν οφειλές προς το κράτος όσοι έχουν τη δυνατότητα με έκπτωση 25% για να στηριχθούν τα κρατικά ταμεία. Επίσης προωθούνται παρεμβάσεις διευκολύνσεων όσων  έχουν δάνεια.  

Αναλυτικά ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε πως "οι ενέργειες της κυβέρνησης είχαν ξεκινήσει έγκαιρα και ήταν καλά σχεδιασμένες. Διαθέτουμε και υλοποιούμε σοβαρό, οργανωμένο και συνεκτικό σχέδιο. Εφαρμόζουμε πολιτικές για να κρατήσουμε την οικονομία όρθια και ζωντανή, με το βλέμμα και στην επόμενη μέρα".

Τα μέτρα εκτείνονται σε 8 άξονες:

1. Επεκτείνεται, σε πολύ περισσότερους μισθωτούς, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Συνολικά, μπορούν να την λάβουν 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι, που καλύπτουν το 81% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η ενίσχυση αυτή, για όσους εργαζόμενους τίθενται σε προσωρινή αναστολή εργασίας, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα. Παράλληλα, καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές τους, επί του ονομαστικού τους μισθού, για 45 ημέρες. Στους εργαζόμενους αυτούς παρέχεται, μεταξύ άλλων, αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Καλύπτονται όλοι οι μισθωτοί σε σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

2. Επεκτείνεται, σε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, η λήψη μέτρων για την προστασία τους και τη διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης. Συνολικά, καλύπτονται, με διαφορετικά σχήματα, περίπου 800.000 επιχειρήσεις, που συνιστούν το 76% του συνόλου των νομικών προσώπων. Οι επιχειρήσεις πλέον που εξαιρούνται είναι ελάχιστες, αφού καλύπτεται από τις ευνοϊκές προβλέψεις της Πολιτείας το 86% των κωδικών αριθμών δραστηριότητας. Για τις περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή για το 99% αυτών που καλύπτονται, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, αναστολή καταβολής ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία.

 Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία μηνός Απριλίου, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, εάν οι πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο υποχρεώσεις ΦΠΑ καταβληθούν εμπρόθεσμα, το 25% του ποσού τους συμψηφίζεται με πάσης φύσεως μελλοντικές φορολογικές οφειλές. Τονίζεται ότι προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Για τις επιχειρήσεις που δεν είχε προβλεφθεί η ένταξή τους σε πλαίσιο ρυθμίσεων μέχρι σήμερα, η προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον μήνα Απρίλιο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, από την χρονική στιγμή ολοκλήρωσης των σημερινών ανακοινώσεών.

3. Καλύπτονται, επιπλέον, με διαφορετικά σχήματα, 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που συνιστούν το 75% του συνόλου.

 4. Θεσπίζεται το χρηματοδοτικό σχήμα της "επιστρεπτέας προκαταβολής" για την περαιτέρω στήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας και πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

Το συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ.

Η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το κράτος, ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.

Η ενίσχυση χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το κράτος, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS).

Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται - τυποποιημένα – με βάση τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά της.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχήμα του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) κατά την περίοδο 2 έως 10 Απριλίου 2020.

Το χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν το σχήμα, καταλαμβάνονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία ισχύει από τώρα.

5. Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του.

Θα καταβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις, προς όλους τους εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τις μέχρι σήμερα προβλέψεις της Πολιτείας, πρέπει να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα, στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις τίθεται σε προσωρινή αναστολή, το ποσό του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό! Επιπλέον, 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στον ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση  μέχρι τις 10 Απριλίου

6. Οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα διευκολύνουν την πληρωμή δόσεων των ενήμερων δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση.

7. Θα διαμορφωθούν μέτρα στήριξης προς κλάδους του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού.

Για το σκοπό αυτό διατίθεται, άμεσα, από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρχικά, ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα.

 Επίσης, θα αξιοποιηθούν, με την μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία, κοινοτικοί πόροι που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν  περαιτέρω μέτρα στήριξης, και να προστεθούν στο αρχικό ποσό επιχορήγησης από το Υπουργείο Οικονομικών.

8. Προβλέπεται Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός, με αύξηση των πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση μέτρων προστασίας την δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό. Οι σχετικές πιστώσεις αυξάνονται – 4 δισ. ευρώ είχε ειπωθεί αρχικά– τελικά κατά 5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΙΚ αυτό απαιτείται διότι:

-  Οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2,1 δισ. ευρώ.
- Οι αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνονται στα 1,6 δισ. ευρώ.
- Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 1,4 δισ. ευρώ.
- Η συνολική επιβάρυνση αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 5,1 δισ. ευρώ, μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Αυτή η επιβάρυνση, μαζί με τις πρόσθετες δαπάνες για την δημόσια υγεία, την "επιστρεπτέα προκαταβολή" για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για το Δώρο Πάσχα των εργαζομένων που τίθενται σε προσωρινή αναστολή της εργασιακής σχέσης τους, και την έκτακτη ενίσχυση των εργαζομένων στη δημόσια υγεία, ανέρχεται πλέον στα 6,8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ.

Ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε πως το ποσοστό είναι "πολύ υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα, στο 2% του ΑΕΠ.

Και αυτά τα ποσά δεν περιλαμβάνουν την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας, μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων Ευρωπαϊκών κονδυλίων".

Ωστόσο "δεν γνωρίζουμε ακόμη τη διάρκεια της κρίσης. Απαιτείται συνεπώς νηφαλιότητα, υπευθυνότητα, διορατικότητα και ρεαλισμός. Η ζημιά στην οικονομία, βραχυπρόθεσμα, είναι σημαντική.

 Θα είναι παροδική, γιατί η γενεσιουργός αιτία δεν είναι εγγενής. Με τις κατάλληλες πολιτικές που εφαρμόζουμε και διαρκώς εμπλουτίζουμε και ενισχύουμε, επιδιώκουμε να περιορίσουμε αυτές τις δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία του κορονοϊού" ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ.

Μίλησε επίσης για "αλληλέγγυα συν-ευθύνη, απέναντι στην υγειονομική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε". Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της εργασιακής ειρήνης. Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσαρμοστεί στο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, και να επιδείξει υπομονή και αντοχή, μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση. Και το Κράτος κυρίως, έχει την υποχρέωση έναντι όλων, να διασφαλίζει ασφαλές περιβάλλον αντιμετώπισης των εξαιρετικά δύσκολων και έκτακτων αυτών συνθηκών.

Πρέπει, όλοι μας, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων τους επόμενους μήνες, και να υπερβάλουμε εαυτούς, ανέφερε. 


(www.capital.gr)

 

Με διαφορά 500 εκατ. και άγνωστο "Χ" το ΣτΕ οριστικοποιείται ο προϋπολογισμός

Με μεγάλη συρρίκνωση της διαφοράς με τους θεσμούς τα τελευταία 24ωρα (από το 1 περίπου δισ. ευρώ στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, στα 500 εκατ. ευρώ περίπου σύμφωνα με πληροφορίες πλέον), αλλά με άγνωστο "Χ" το πιθανό κόστος από την απόφαση του ΣτΕ για τον Ν. Κατρούγκαλου, οριστικοποιείται το Προσχέδιο Προϋπολογισμού για να κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα.

Το Προσχέδιο θα καθρεφτίζει την ελληνική θέση ότι δεν υπάρχει "κενό" το 2020 και ότι διασφαλίζεται ο στόχος για πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ, χωρίς τη χρήση των κερδών ομολόγων.

Παράλληλα θα συνεχισθεί η ανταλλαγή στοιχείων με τους θεσμούς, με στόχο να κλείσει εντελώς η "ψαλίδα". Τυπικά το περιθώριο συμφωνίας λήγει στις 20 Νοεμβρίου.

Ωστόσο το ΥΠΟΙΚ θέλει να κλείσει τη "ψαλίδα" μέσα στις επόμενες ημέρες για να υπάρχει πλήρης συμφωνία πριν τις 15 Οκτωβρίου όταν θα πρέπει να στείλει το Προσχέδιο στις Βρυξέλλες προς εξέταση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υπό την παρούσα πολιτική "ηγεσία" της Κομισιόν. Δηλαδή να σταλεί στις υπηρεσίες του Επιτρόπου Μοσκοβισί (σ.σ. με τον οποίο είχε χθες επαφές για το ζήτημα και ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υποστηρικτικός στην άμεση εύρεση λύσης). Περιθώριο διαβουλεύσεων θα υπάρχει και στο Eurogroup της προσεχούς Τετάρτης.

Χθες, ο Επίτροπος Μοσκοβισί ήταν αισιόδοξος για το κλείσιμο του δημοσιονομικού κενού του 2020. "Έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος. Έχω την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να κλείσει το δημοσιονομικό κενό, που υπάρχει σήμερα", ανέφερε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα.

Αλλά και πηγές του ΥΠΟΙΚ εξηγούσαν χθες ότι "το κενό είναι πολύ μικρότερο από ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, υπό άλλες συνθήκες δεν θα το συζητούσαμε καν". Εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την σύγκλιση, δεδομένου του χρονικού περιθωρίου που υπάρχει.

"Θα έδινε ένα πολύ θετικό σήμα μία συμφωνία έως τις 15 Οκτωβρίου" που θα σταλεί το προσχέδιο στις Βρυξέλλες, αλλά το περιθώριο λήγει στις 20 Νοεμβρίου, επισήμαναν οι ίδιες πηγές.

Άλλες κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για σύγκλιση που επιτεύχθηκε τις προηγούμενες ημέρες και προέρχεται από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών και άλλων παρεμβάσεων, από την επισκόπηση δαπανών, αλλά και από την αξιοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Πληροφορίες κάνουν λόγο και για πρόταση των θεσμών για χρήση της δαπάνης για το έκτακτο επίδομα συνταξιούχων που ούτως ή άλλως θα αποδοθεί στο τέλος του 2020. Σύμφωνα με κάποιες πηγές η εν λόγω κίνηση δεν φαίνεται να χρειάζεται για να κλείσει η "ψαλίδα" των 500 εκατ. Ωστόσο, μπορεί να φανεί το επόμενο διάστημα ότι θα είναι μια επιλογή κάλυψης από πιθανό δημοσιονομικό κόστος της απόφασης του ΣτΕ (που συνδέεται άλλωστε και με υψηλότερες συντάξεις).

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα αυτό ακόμη δεν έχει συνυπολογιστεί στο Προσχέδιο, καθώς αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο.

Εν τω μεταξύ, ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ ανέφερε σχετικά ότι"δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τη διαπραγμάτευση που έχουμε, άλλωστε και η πλευρά των θεσμών δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για το τελικό προσχέδιο του προϋπολογισμού, αυτό θα γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές συζητήσεις". Προανήγγειλε και ένα "καινούριο ειδικό αποθεματικό", πέραν του τακτικού, "για να είμαστε πιο ευέλικτοι στην κάλυψη των αναγκών των υπουργείων".

www.capital.gr της 06/10/2019

Οι αποφάσεις του ΣτΕ φέρνουν αλλαγές στις εισφορές των επαγγελματιών

Την αλλαγή του υφιστάμενου "καθεστώτος'' υπολογισμού των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών σχεδιάζει η κυβέρνηση, ειδικά μετά τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Το σχεδιαζόμενο νέο "καθεστώς'' θα προβλέπει, σύμφωνα με το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζουν αρμόδια στελέχη του Υπ. Εργασίας, τρεις βαθμίδες (ή κλάσεις) εισφορών από 180 ευρώ έως 260 ευρώ/μήνα, οι οποίες θα κλιμακώνονται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του κάθε επαγγελματία.

Βασικά στοιχεία του θα είναι τρία. Συγκεκριμένα:

*Κατά πρώτον, θα υπάρξει πλήρης αποσύνδεση του ασφαλιστέου και του φορολογητέου εισοδήματος (σ.σ.: την οποία προέβλεπε ο ν. Κατρούγκαλου), ενώ θα καταργηθεί ο υπολογισμός των εισφορών ως ποσοστών επί του εισοδήματος.

*Κατά δεύτερον, θα διαμορφωθούν κλιμακούμενες βαθμίδες (ή κλάσεις), όπου σε κάθε μία από αυτές θα προβλέπεται ένα ποσό ως εισφορά υπέρ της κύριας ασφάλισης και της υγείας. Το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση προβλέπει 3 βαθμίδες. Η 1η βαθμίδα θα προβλέπει μηνιαίες εισφορές ύψους κοντά στα 180 ευρώ. Η 2η βαθμίδα θα προβλέπει μηνιαίες εισφορές κοντά στα 220 ευρώ . Η 3η βαθμίδα θα προβλέπει μηνιαίες εισφορές περίπου 260 ευρώ.

*Κατά τρίτον, η κλιμάκωση των ποσών των εισφορών θα γίνει ανάλογα με τα έτη ασφάλισης κάθε επαγγελματία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζει το Υπ. Εργασίας προβλέπει ότι εισφορές ύψους 180 ευρώ/μήνα θα καταβάλλουν όσοι επαγγελματίες έχουν έως 10 έτη ασφάλισης. Εισφορές 220 ευρώ/μήνα θα πληρώνουν όσοι αυταπασχολούμενοι έχουν 10-20 έτη ασφάλισης ,ενώ γύρω στα 260 ευρω/μήνα θα πληρώνουν όσοι έχουν πάνω από 20 έτη ασφάλισης .

Βρίσκεται, όμως, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στο τραπέζι το σενάριο της μείωσης των εισφορών των επαγγελματιών επί του εισοδήματός τους, γενικά στη βάση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου. Το εναλλακτικό αυτό σενάριο προβλέπει μείωση των εισφορών κύριας ασφάλισης στο 6,7% (έναντι του 13,3% που είναι σήμερα) και των εισφορών υγείας στο 2,5% (έναντι του 6,9% που είναι σήμερα) προκειμένου να εξισωθεί το ύψος των εισφορών μισθωτών-μη μισθωτών, στο πνεύμα των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ.

www.capital.gr της 06/10/2019

sinergasia

Επικαιρότητα

article thumbnailΠροσφορές για πώληση ακινήτων αξίας €1 δισ. παίρνει η Πειραιώς     Σε φάση ωρίμανσης εισέρχεται σήμερα το μεγαλύτερο εγχείρημα πώλησης ακινήτων, που έχει...
Διαβάστε περισσότερα στοΕπικαιρότητα  

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.