ΕΚΤΟΣ παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΑΚΕ ο Αντώνης Χειμώνας. Αίτημα για αναδιάρθρωση Προεδρείου του ΣΕΤΑΠ

02-08-2019

Με την από 31.7.2019 απόφαση της Διοίκησης της Συνεργασίας - ΔΑΚΕ ο κ. Αντώνης Χειμώνας τίθεται εκτός παράταξής μας.

Κατόπιν τούτου οποιεσδήποτε θέσεις, απόψεις και ενέργειές του δεν έχουν καμία σχέση και δεν αντιπροσωπεύουν την παράταξή μας. 

Ήδη, στο χθεσινό ΔΣ του ΣΕΤΑΠ της 1.8.2019 ζητήσαμε αναδιάρθρωση του Προεδρείου ώστε στελέχη της παράταξής μας να πλαισιώσουν τις θέσεις του ταμία και του Β Αναπληρωτή Προέδρου, σύμφωνα με την από 18.7.2019 απόφαση του ΔΣ. 


Ακολουθούν η σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης της Συνεργασίας - ΔΑΚΕ προς το ΔΣ του ΣΕΤΑΠ και η Απόφαση διαγραφής.

 

 ***

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΑΚΕ

Επιτακτική και άμεση ανάγκη η αποκατάσταση της εκπροσώπησης της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ στο Προεδρείο του Σ.Ε.Τ.Α.Π.

Εκτός Συνεργασίας – ΔΑΚΕ ο κ. Αντώνης Χειμώνας


31-7-2019

Συνάδελφοι,

Η Συνεργασία – ΔΑΚΕ είναι στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσει ότι ο κ. Αντώνης Χειμώνας δεν ανήκει πια στην Παράταξή μας. Η ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ για τη διαγραφή του, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ήταν μονόδρομος αφού ο ίδιος με τις πράξεις και τις μεθοδεύσεις του ενάντια στις αρχές, τις αξίες και τον Κανονισμό Λειτουργίας μας έθεσε εαυτόν εκτός Παράταξης. Οι έωλοι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν κανέναν (κατά βάθος ούτε τον εαυτό του…), αντιθέτως επιβεβαιώθηκε και αναδείχθηκε η σκοπιμότητα των επιλόγων του, που δεν ήταν άλλη από τα προσωπικά οφέλη, πέρα και έξω από κάθε έννοια συλλογικότητας.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, κυριολεκτικά, υπερέβη τα εσκαμμένα με τις ενέργειές του για την κατάληψη της θέσης του Ταμία στο Προεδρείο του Σ.Ε.Τ.Α.Π., σε αντίθεση με την σχετική πρόταση της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ στην από 18.7.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α.Π., η οποία υπήρξε προϊόν ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (πλην του ιδίου) των εκλεγμένων μελών της στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α.Π. (4 στα 5) και στη Διοίκηση της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ (8 στα 9), καθώς και του ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ με το ψηφοδέλτιο της Παράταξής μας.

Μετά, λοιπόν, από τη μη ανταπόκρισή του στις αλλεπάλληλες εκκλήσεις μας ώστε να μεταβάλλει τη στάση του και να συμμορφωθεί με την καθολική βούληση των μελών και στελεχών της Παράταξής μας, εκκινήσαμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.

Κατόπιν τούτου, και με δεδομένο ότι ο κ. Χειμώνας δεν είναι μέλος της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ, το κρίσιμο αίτημα για σεβασμό στην πρότασή μας αναφορικά με τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις αναλογούσες στο Προεδρείο θέσεις στην Παράταξή μας, γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό.

Ένα αίτημα απόλυτα βάσιμο και δίκαιο σύμφωνα και με την από 18.7.2019 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α.Π. περί αντιπροσωπευτικού Προεδρείου και στελέχωσης από τη Συνεργασία – ΔΑΚΕ των θέσεων του Ταμία και του Β΄ Αναπ. Προέδρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε την πλειοψηφούσα Παράταξη της ΔΗ.ΣΥ.Ε. και όλες τις Παρατάξεις που συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας να προβούμε από κοινού σε άμεση σχετική ανασύσταση του Προεδρείου στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α.Π. Η ενέργεια αυτή θα αποκαταστήσει τη συνδικαλιστική τάξη και τη γνήσια αντιπροσώπευση της ψήφου των συναδέλφων που με τη υφιστάμενη σύνθεση του Προεδρείου δεν αποτυπώνονται.

Ο σεβασμός, άλλωστε, στις εσωτερικές πλειοψηφικές αποφάσεις και διαδικασίες των έτερων συνδικαλιστικών Παρατάξεων είναι αναγκαία συνθήκη για την εμπέδωση της εύρυθμης συνδικαλιστικής λειτουργίας και την ενδυνάμωση των παρεμβάσεων του Σ.Ε.Τ.Α.Π. με γνώμονα τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων που έχουμε καθήκον να εκπροσωπούμε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δεύτερη σε εκλογική δύναμη Παράταξη του Σ.Ε.Τ.Α.Π. δεν θα εκπροσωπείται στο Προεδρείο κατά παράβαση κάθε ορθής συνδικαλιστικής πρακτικής αλλά και κατά παρέκκλιση των σχετικών στο Καταστατικό του Σ.Ε.Τ.Α.Π. διατάξεων περί αναλογικής κατανομής των αποσπάσεων (άρθρο 53).

Με ισχυρή την πεποίθηση πως η ως άνω στρέβλωση θα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά, αναμένουμε να πραγματοποιηθούν τα δέοντα, ειδάλλως επιφυλασσόμαστε της άσκησης κάθε διαθέσιμου και νόμιμου μέσου για τη θωράκιση της εποικοδομητικής και ηχηρής φωνής της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ στο Προεδρείο του Σ.Ε.Τ.Α.Π.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΑΚΕ

 

***

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΑΚΕ

Αιτιολογική Έκθεση και Απόφαση Διαγραφής Αντώνη Χειμώνα


31-7-2019

Η Συνεργασία – ΔΑΚΕ υπάγεται συνδικαλιστικά στη δύναμη της υπερκείμενης τριτοβάθμιας οργάνωσης ΔΑΚΕ Ι.Τ., και κατ’ επέκταση –οφείλει να– εφαρμόζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΚΕ Ι.Τ. όπως αυτός τροποποιείται και κυρώνεται μέσα από το Συνέδριό της.

Σε αυτό το πλαίσιο, και δεδομένου του συνόλου των απορρεόντων εκ του ως άνω Κανονισμού δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη σύνθεση και λειτουργία της Διοίκησης των Πρωτοβαθμίων ΔΑΚΕ, τον ορισμό των εκπροσώπων σε όλα τα συλλογικά όργανα και στις θέσεις ευθύνης των πρωτοβαθμίων Σωματείων, τις υποχρεώσεις των μελών ΔΑΚΕ και την άσκηση του Πειθαρχικού Ελέγχου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 11 - παρ. Α’ του Κανονισμού Λειτουργίας, η Διοίκηση της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ είναι 9 μελής (λόγω του αριθμού των ψηφοδελτίων που έλαβε στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Σ.Ε.Τ.Α.Π.) και απαρτίζεται από τους 9 πρώτους σε σταυρούς προτίμησης υποψηφίους με το ψηφοδέλτιό της. Η πλειοψηφούσα, εν προκειμένω, σύμβουλος Ηρώ Φίλη ως όφειλε τήρησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συγκρότηση της Διοίκησης της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ σε σώμα (άρθρο 11, παρ. Β΄).

Ταυτόχρονα, βάσει του άρθρου 11 - παρ. Β’ & Δ΄, η Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας ΔΑΚΕ είναι αποκλειστική αρμόδια για τον ορισμό εκπροσώπων της Παράταξης ή τη συμμετοχή τους με οποιαδήποτε ιδιότητα σε όλα τα συλλογικά όργανα κ.α. (άρθρο 11 – παρ. Δ. ΙΙ) ενώ η συμμετοχή των μελών της ΔΑΚΕ-Σωματείων σε θέσεις ευθύνης των πρωτοβαθμίων σωματείων αποφασίζεται μεταξύ των εκλεγμένων μελών της Παράταξης στο Δ.Σ. του πρωτοβάθμιου σωματείου (άρθρο 11 – παρ. Β. ΙΙΙ).

Παράλληλα, απαράβατη υποχρέωση του μέλους της ΔΑΚΕ είναι να ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού και να εκτελούν τις αποφάσεις της Διοίκησής της σε κάθε βαθμό (άρθρο 16).

Η πρόταση της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ αναφορικά με την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο Προεδρείο του Σ.Ε.Τ.Α.Π. και την απορρέουσα κατανομή των αποσπάσεων που υπερψηφίστηκε από 4 εκ των 5 εκλεγμένων μελών της Παράταξης στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α.Π. και από 8 εκ των 9 μελών της Διοίκησης της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ, μετά και την υπέρβαση που συμφωνήθηκε για την αποδοχή των προτεινόμενων θέσεων από τη ΔΗ.ΣΥ.Ε., ήταν η εξής: Για τη θέση του Ταμία η συνάδελφος Φίλη Ηρώ και για αυτή του Β΄ Αναπ. Προέδρου ο συνάδελφος Χειμώνας Αντώνης.

Λειτουργώντας αντίθετα από αυτή την πρόταση, ο κ. Χειμώνας Αντώνης έθεσε υποψηφιότητα και κατέλαβε καταχρηστικά τη θέση του Ταμία αγνοώντας τις ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και την ξεκάθαρη και καθολική βούληση των μελών και στελεχών της Παράταξής μας.

Κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, ο κ. Αντώνης Χειμώνας όχι μόνο δεν εκτέλεσε την απόφαση της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ αλλά προέβην σε ενέργειες οι οποίες συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των άρθρων και διατάξεων περί υποχρεώσεων των μελών της ΔΑΚΕ Ι.Τ., οι οποίες επισύρουν πειθαρχική δίωξη (άρθρο 16 και άρθρο 24).

Σε αυτή την κατεύθυνση, κλήθηκε με απόφαση της από 29.7.2019 συνεδρίασης της Διοίκησης της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ να συμμορφωθεί με την πρόταση της Παράταξής μας παραιτούμενος από τη θέση του Ταμία (μέχρι την Τετάρτη 31.7.2019 και ώρα 16:00, ημέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης της Διοίκησης της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ), θέση που καταχρηστικά και ενάντια στην απόφαση των μελών της Παράταξής μας κατέλαβε.

Σε κάθε περίπτωση, και πέρα από το πνεύμα και το γράμμα του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΑΚΕ Ι.Τ., οι ισχυρισμοί και οι πράξεις του κ. Αντώνη Χειμώνα είναι συνδικαλιστικά αντιδεοντολογικές, απόλυτα ωφελιμιστικές ενάντια σε κάθε μορφή συλλογικότητας αλλά και αντιδημοκρατικές αφού νοθεύουν ευθέως το περιεχόμενο της ψήφου των 574 συναδέλφων που τίμησαν τη Συνεργασία – ΔΑΚΕ, καθώς και τη ψήφο των εκλεγμένων στελεχών στη Διοίκηση της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ και στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α.Π.

Υπό αυτό το πρίσμα, και έχοντας υπόψη το άρθρο 23 – παρ. Ε’ του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΑΚΕ Ι.Τ., περί άσκησης πειθαρχικού ελέγχου από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες ΔΑΚΕ, ο κ. Χειμώνας Αντώνης εφόσον δεν συμμορφώθηκε με την πρόταση της Διοίκησης της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ έχει θέσει εαυτόν εκτός Παράταξης, και ως εκ τούτου παραπέμπεται στη Διοίκηση της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ με το ερώτημα της διαγραφής.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής δημοκρατικής λειτουργίας, η πρόταση περί διαγραφής τέθηκε στο σύνολο των υποψηφίων της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ, των οποίων η απόφαση υπέρ της διαγραφής υπήρξε καθολική.

Από τα μέλη της Διοίκησης της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ, τη διαγραφή του κ. Χειμώνα Αντώνη:

Ψηφίζουν: Φίλη Η., Θεοδωράκη Μ., Βαρβιτσιώτης Π., Μουσιώνη Κ., Παπαεμμανουήλ Ολ., Αβραμίδου Γ., Παρδάλη Ελ., Γκριζώτης Ι.

Καταψηφίζουν: -

Με ψήφους 8 υπέρ αποφασίζεται η διαγραφή του κ. Αντώνη Χειμώνα από μέλος της Συνεργασίας – ΔΑΚΕ και κατόπιν τούτου η Παράταξή μας δεν έχει πλέον οιαδήποτε σχέση μαζί του και με τις εφεξής ενέργειές του.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΑΚΕ

Φίλη Ηρώ

Παπαεμμανουήλ Ολυμπία

Θεοδωράκη Μαίρη

Αβραμίδου Γεωργία

Μουσιώνη Κυριακούλα

Παρδάλη Ελευθερία

Βαρβιτσιώτης Πέτρος

Γκριζώτης Ιωάννης

 

 

 

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.