Ενημέρωση για τις μετατάξεις – Απαντήσεις σε ερωτήματα

20-02-2019


Συνάδελφοι,

Για το κρίσιμο ζήτημα -ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ- στο δημόσιο, το οποίο η παράταξή μας στηρίζει σταθερά από το 2012, απαντάμε με την παρούσα ανακοίνωση σε επιμέρους ζητήματα και ερωτήματα, που έχουν τεθεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα.

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Με βάση τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των συναδέλφων και με βάση συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που τίθενται από επιλεγμένο από δικηγορικό γραφείο, έχουν δημιουργηθεί -μέχρι τώρα- 4 group συμμετεχόντων – που συνολικά περιλαμβάνουν 399 άτομα.

Με βάση το επιπλέον ενδιαφέρον και άλλων συναδέλφων έχουμε ενημερωθεί ότι θα δέχεται (το δικηγορικό γραφείο) εκδηλώσεις συμμετοχής μέχρι και 01/03/2019 για τη συγκρότηση 5ου γκρουπ. Στο ερώτημα εάν θα είναι το τελευταίο group ή η τελευταία ευκαιρία, είναι βέβαιο πως σε ένα τόσο δυναμικό και συγχρόνως δημοφιλές θέμα δεν υπάρχει η έννοια ούτε ενός τελευταίου group ούτε της τελευταίας ευκαιρίας...
Μέσω όμως πλήθος δημοσιευμάτων, που ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να google-άρει (Ξενογιαννακοπούλου: 9.030 προσλήψεις μόνιμων στο Δημόσιο το 2019 / ΕΒΖ: Κατατέθηκαν οι τροπολογίες για μετατάξεις και προσυνταξιοδοτικό / ΥΠΔΑ: πώς θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι της ΕΛΒΟ στο Δημόσιο), διαφαίνεται ότι καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο, η Κυβέρνηση προχωρά σε μία μορφή «μυωπικής δημοσιονομικής πολιτικής» μέσω της αύξησης των δημόσιων δαπανών ή και της υλοποίησης σωρεία αιτημάτων διαφόρων κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρύτερη στήριξη του εκλογικού σώματος. Δηλαδή λειτουργεί με βάση το ατομικό της πολιτικό συμφέρον.

Παρόλο, όμως, την ένταξη της χώρας σε προεκλογική περίοδο θεωρούμε σημαντικό ότι ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να κρίνει με βάση τις δικές του ανάγκες και με βάση τις δικές του προτεραιότητες και ανάλογα να αποφασίσει, και όχι με βάση την όποια βία ή πίεση μπορεί να νιώσει ότι ασκείται μέσω χρονικών προθεσμιών και τελευταίων ευκαιριών... Επίσης, εξυπακούεται πως η διαφοροποίηση στο μηνιαίο εισόδημα ανάμεσα στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα, όπως και η υφιστάμενη εργασιακή ασφάλεια του Δημοσίου Τομέα, αποτελούν ξεχωριστά κριτήρια επιλογής για τον κάθε συνάδελφο...

Συγχρόνως, γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ένα group συναδέλφων (περίπου στα 40 άτομα), που εκπροσωπούνται από άλλο δικηγορικό γραφείο, το οποίο έχει εκδικάσει την υπόθεση στο ΣΤΕ τον Μάιο του 2018 και αναμένεται η σχετική απόφαση... Μία θετική ή αρνητική απόφαση του ΣΤΕ θα επηρεάσει την επιχειρηματολογία διαφορετικών προσεγγίσεων μεταξύ Δικηγορικών Γραφείων. Απόψεις εάν είναι ‘καλό ή κακό΄ κάποιος συνάδελφος να περιμένει ή όχι την απόφαση του ΣΤΕ υπόκεινται σε προσωπική υποκειμενική άποψη, που με τα τωρινά δεδομένα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί... Επομένως, πιστεύουμε πως σώφρων είναι οι συνάδελφοι να μην παρασύρονται από προσωπικές υποκειμενικές απόψεις, που στερούνται -ιδιαιτέρως- από νομικά επιχειρήματα, και που μπορεί να είναι και επικίνδυνες για όσους τις υιοθετήσουν...
Εάν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, ή ομάδες συναδέλφων που να εκπροσωπούνται από άλλα διαφορετικά νομικά γραφεία, δεν το γνωρίζουμε, ούτε έχουν έρθει σε επαφή είτε με τον Σύλλογο είτε με την παράταξή μας.

Η πρώτη προσπάθεια καταγραφής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είχε πραγματοποιηθεί από τον ΣΕΤΑΠ, όπου είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον 1800 συνάδελφοι. Όταν, όμως, λήφθηκε απάντηση το 2013 από το Υπ. Δ. Μεταρρύθμισης ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, η προσπάθεια να λυθεί με πολιτικο-συνδικαλιστικό τρόπο η μετάταξη, όσων συναδέλφων το επιθυμούν, σταμάτησε από την τότε πλειοψηφία του συλλόγου. Ούτε όμως και η αποφασισμένη (από ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΕΣΑΚ, ΑΓ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) δικαστική οδός ακολουθήθηκε.

2. ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Πιστεύουμε πως σε θέματα ιδιάζουσας σημασίας, όπως αποτελεί το ζήτημα της διεκδίκησης της μετάταξης, και σε θέματα που χρήζουν νομικής άποψης, όπως είναι ο αριθμός των νομικών εκπροσώπων, που μπορεί ο κάθε πολίτης της χώρας να έχει, είναι πρέπον να μην υπάρχουν απόψεις, που μπορεί να αποδειχτούν λανθασμένες.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νομικώς ισχύοντα, εκτός από λόγους δεοντολογίας, δεν επιτρέπεται η δις άσκηση ενδίκων μέσων για το ίδιο θέμα στα διοικητικά δικαστήρια.

Πιο συγκεκριμένα και κατόπιν ερωτήματος που έχει τεθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα παραθέτουμε την απάντηση από τον νομικό κ. Κολλύρη : Όποιος τυχόν έχει ήδη συμμετάσχει ονομαστικά στο παρελθόν με άλλο δικηγορικό γραφείο σε αντίστοιχη διαδικασία και συγκεκριμένα:

Α) έχει δικαστεί ονομαστικά η υπόθεσή του και έχει εκδοθεί απόφαση à μπορεί να συμμετέχει μαζί μας [αρκεί να μην υπάρχει εργολαβικό – συμφωνητικό με τον / την δικηγόρο και αφού τον ενημερώσει ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία μαζί του εγγράφως κ λάβει ενδεχομένως και πρωτόκολλο παράδοσης φακέλου, αν υπάρχει φάκελος]

Β) υπάρχει εκκρεμές δικόγραφο που έχει ήδη δικασθεί έχει δώσει συγκεκριμένη εντολή και εξουσιοδότηση και περιμένει απόφαση à δεν μπορεί να συμμετέχει.

Γ) δεν υπάρχει εκκρεμές δικαστήριο à μπορεί να συμμετέχει με τους ίδιους όρους με την Α περίπτωση

Δηλαδή όσο παραμένει εκκρεμής ο φάκελος του σε άλλο γραφείο και δεν αποσύρει τη συμμετοχή του [αν προφανώς έχει δώσει εντολή ρητή στο δικηγόρο] δεν μπορεί να συμμετέχει καθώς τούτο θα αντέβαινε της δεοντολογίας

Βάσει νόμου / δικονομίας δεν επιτρέπεται η άσκηση 2ου ενδίκου μέσου όταν εκκρεμεί προσφυγή για το ίδιο θέμα στα διοικητικά δικαστήρια.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Αρχικώς, υπήρξε μία ομάδα συναδέλφων, που επέλεξε τον νομικό που θα τους εκπροσωπήσει μαζικά, και ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον Σύλλογο για ενημέρωση περί του θέματος και πιθανή συνεργασία. Υπό αυτό το πλαίσιο αυτών πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ συνάντησή του με εκπροσώπους του Προεδρείου και τον νομικό σύμβουλο του Συλλόγου. Απόρροια της συνάντησης ήταν οι παρατάξεις να έχουν μία διακριτή άποψη για το εάν μπορεί και εάν πρέπει να διεκδικηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Απόρροια της άποψης της ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ είναι ότι θα συνεχίζει να υποστηρίζει και να λειτουργεί στην κατεύθυνση πως πρέπει και μπορεί να διεκδικηθεί ότι ΑΤΕ ανήκε στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Απόρροια της άποψης ότι η ATE ανήκε στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα είναι ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί στους υπαλλήλους της το δικαίωμα να επιλέξουν ανάμεσα σε μετάταξη ή στην συνέχιση της υπαλληλικής τους σχέσης στον Ιδιωτικό Τομέα στα πλαίσια της ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ, που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την Δημόσια Διοίκηση.
Στην κατεύθυνση αυτή υπήρξε και πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΑΠ (01/2017), κατόπιν εισήγησης της παράταξής μας, να διεκδικήσει ο Σύλλογος το συγκεκριμένο αίτημα με κάθε τρόπο, είτε μέσω πολιτικής διεκδίκησης είτε μέσω νομικής διεκδίκησης.

4. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Όπως ενημερώσαμε με προηγούμενη ανακοίνωσή μας, πραγματοποιήθηκε στις 18.07.2018 συνάντηση στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρουσία του νομικού συμβούλου των συναδέλφων κ. Κολλύρη Ηλία, του νομικού συμβούλου της Υπουργού κ. Παπαθεοδώρου, και του ειδικού σύμβουλου-εισηγητή για τα θέματα προσλήψεων της Υπουργού κ. Δράκο Λάμπρο. Από την παράταξή μας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ παρευρέθηκαν οι διοικητικοί σύμβουλοι Ηρώ Φίλη και Πέτρος Βαρβιτσιώτης. Οι εκπρόσωποι της Υπουργού άκουσαν με τη δέουσα προσοχή το ζήτημα που αφορά το εργασιακό μέλλον τόσο των συναδέλφων μας όσο και των οικογενειών τους. Απόρροια της συνάντησης ήταν η αποστολή από τον Νομικό Σύμβουλο προς το Υπουργείο σχετικού υπομνήματος, Σχεδίου Τροπολογίας με την Αιτιολογική Έκθεση και η υποσχετική για νέο ραντεβού μετά την εξέταση του ζητήματος. Επίσης, ζητήθηκαν στατιστικά στοιχεία των τυπικών προσόντων των ενδιαφερομένων συναδέλφων, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα κάλυψης υπαρκτών αναγκών του δημοσίου με το συγκεκριμένο προσωπικό.


Στη συνέχεια και λόγω της αλλαγής της Υπουργού και των συμβούλων της πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα η αναμενόμενη συνάντησή μας στις 14.1.2019. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια του πολιτικού γραφείου της Υπουργού κα Ελισάβετ Πολίτη, ο Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου κ. Σπυρίδων Τσουκαλάς, η Νομική Σύμβουλος του Υπουργείου κα Γεωργιδάκη, όπως επίσης ο Δικηγόρος των συναδέλφων κ. Η. Κολλύρης και οι σύμβουλοι της παράταξής μας Ηρώ Φίλη και Μαρία Θεοδωράκη. Απόρροια της συνάντησης ήταν να αποσταλούν περαιτέρω στοιχεία για το συγκεκριμένο ζήτημα και να προγραμματιστεί νέα συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ μας προτάθηκε η ιδέα για συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών λόγω των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας.

Λόγω των επικείμενων συναντήσεων με τα αντίστοιχα Υπουργεία ο νομικός εκπρόσωπος των συναδέλφων έκρινε σκόπιμη την αναβολή του δικαστηρίου που είχε προγραμματισθεί για τις 15/1/2019.

Τέλος, στις 29.1.2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Μπαλαούρα, ο οποίος αφού άκουσε εκτενώς το αίτημά μας, υποσχέθηκε να επικοινωνήσει με τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΟΙΚ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση μαζί μας.

Επιπλέον, σε πρόσφατη συνάντησή μας, Κυριακή 17.2.2019, με τον ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη, θέσαμε μαζί με συναδέλφους αναλυτικά το όλο ζήτημα. Ο κ. Κεφαλογιάννης, εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να τεθεί το θέμα στα πολιτικά πρόσωπα και κόμματα με τρόπο οργανωμένο αλλά και αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητά του, ώστε να μπορεί να προκριθεί έναντι άλλων ανάλογων αιτημάτων.

Συνάδελφοι,

Στο ερώτημα εάν ο Σύλλογος στηρίζει το συγκεκριμένο μαζικό αίτημα των συναδέλφων, η απάντηση είναι ότι δεν αποτελεί αίτημα του Συλλόγου, διότι οι υπόλοιπες παρατάξεις, παρά την τελευταία διαφορετική απόφαση του ΔΣ τον 1/2017, δεν στηρίζουν το συγκεκριμένο αίτημα.

Με τα παραπάνω, πιστεύουμε πως καλύψαμε την πλειοψηφία των ερωτημάτων, που μας έχουν τεθεί. Τώρα εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί -εννοείται- πως μπορεί να καλέσει τους εκλεγμένους διοικητικούς συμβούλους της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ στο ΣΕΤΑΠ (όπως άλλωστε αναφέρουμε σε κάθε ανακοίνωσή μας) για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. Στόχος μας αποτελεί η συνεχής προσπάθεια και η πλήρης πληροφόρηση των συναδέλφων, ώστε ο κάθε συνάδελφος με βάση την όσο δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση να μπορεί να αποφασίσει με βάση τις ανάγκες τις δικές του και της οικογένειας του και να λάβει μια ορθή απόφαση, που αποτελεί και απόφαση ζωής.

Συγχρόνως, στα πλαίσια της ίσης πληροφόρησης να θεωρούν δεδομένο οι συνάδελφοι ότι θα είναι δέκτες της ίδιας πληροφόρησης – η οποία -ίδια πληροφόρηση- μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ανακοινώσεων της παράταξης ή μέσω e-mail των εκλεγμένων εκπροσώπων της. Οποιαδήποτε άλλη μορφής πληροφόρησης σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας μπορεί να είναι θεμιτή, λλά θα έχει την υποκειμενική αξία του πομπού της πληροφορίας.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι εμείς ανοίγουμε το δρόμο για όσους το επιθυμήσουν. Τα πράγματα όμως δεν είναι εύκολα. Δώσαμε αρκετές μάχες, όμως το ζητούμενο είναι να κερδίσουμε τον πόλεμο.
Για το λόγο αυτό, θέλουμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να είναι σε εγρήγορση, αφού μπορεί πολύ σύντομα να ζητηθεί βοήθεια, για να ενισχύσουμε την δυναμική του αιτήματός μας.

 

 

sinergasia

Επικαιρότητα

article thumbnailΠροσφορές για πώληση ακινήτων αξίας €1 δισ. παίρνει η Πειραιώς     Σε φάση ωρίμανσης εισέρχεται σήμερα το μεγαλύτερο εγχείρημα πώλησης ακινήτων, που έχει...
Διαβάστε περισσότερα στοΕπικαιρότητα  

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.